Škola na Mudrochovej ulici v Senici sa stala miestom taktického cvičenia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Senica, Lakšárká Nová Ves a jednotkou civilnej ochrany pre okres Senica a Skalica. V rámci cvičenia si prítomní dobrovoľní hasiči spolu s členmi civilnej ochrany vyskúšali hasenie požiaru a evakuáciu osôb s následným ošetrením simulovaných zranení. Keďže išlo o akciu ktorej sa zúčastnilo viacero jednotiek zo Senického okresu, zámerom bolo tiež zosúladiť prácu tak, aby v prípade väčších, spoločných zásahov bol ich postup počas akcie čo najrýchlejší. Kedže sa cvičenie konalo doobeda tak sa spojilo príjemné s užitočným a žiaci školy mali možnosť prizerať na činnosť hasičov, ktorá bola odborne komentovaná pánom Černákom ktorý pôsoby v miestnom zbore ako veliteľ.