Momentálne má náš zbor 87 členov z toho 36 žien a 26 detí mladých hasičov