AKTUALITY

Informácie ohľadom preventívnej protipožiarnej kontroly🚒RODINNÉ DOMY NAVŠTÍVIA HLIADKY PREVENTÍVNEJ PROTIPOŽIARNEJ KONTROLY
Od novembra do konca marca 2021 budú členovia Dobrovoľného hasičského zboru Senica vykonávať v rodinných domoch na uliciach Krátka, Sládkovičova, Bernolákova, Školská, Robotnícka, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Jána Jonáša, Čerešňová, Rovenská, Závodského, Náhlika, Železničná, Továrenská, mestské časti Čáčov, Kunov, Brestovec, Košútovec preventívne protipožiarne kontroly. Ak vás navštívia, musia sa preukázať preukazom člena kontrolnej skupiny spolu s občianskym preukazom. Zameriavať sa budú na povalové priestory, strechy, komíny, pivnice, garáže.

✅ Počas vykurovacieho obdobia by ste nemali zabúdať na niektoré zásady:
➡️ neprehrievajte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte na nich alebo v ich tesnej blízkosti horľavé materiály – ani oblečenie a neponechávajte ich bez dozoru,
➡️ na rozkurovanie nepoužívajte horľavé kvapaliny - benzín, lieh...,
➡️ inštaláciu vykurovacích telies zverte radšej oprávnenej osobe alebo firme,
➡️ preverte, či sa v povalových priestoroch Vášho rodinného domu v tesnej blízkosti komína nenachádzajú drevené konštrukčné časti krovu alebo iné horľavé materiály,
➡️ dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli vždy umiestnené na nehorľavom podklade, riadne zaústené do komínových prieduchov a popol z nich vždy vysýpajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
➡️ tuhé palivo umiestnite aspoň 1 m od vykurovacieho telesa,
➡️ majitelia domácich udiarní venujte údeniu domácich zabíjačkových špecialít značnú pozornosť, udiareň umiestnite do potrebnej odstupovej vzdialenosti od okolitých stavieb, údenie neponechávajte bez dozoru,
➡️ nezabúdajte, že vianočný stromček je najkrajší zelený a preto ho nikdy nenechávajte rozsvietený bez dozoru,
➡️ majitelia rodinných domov - zabezpečte si pravidelné čistenie a kontrolu komínov a plynových kotlov.
... See MoreSee Less

‼️Hasičská súťaž zrušená‼️ ... See MoreSee Less

‼️VÝSTRAHA‼️ BÚRKY‼️
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie : 22.8.2020 od 18:00 do 20:00

V okrese Senica je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 65 - 90 km/h

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

❗️🚒V prípade, že spozorujete škody následkami silného vetra (ktoré ohrozujú pohyb ľudí alebo prejazd vozidiel tzn. spadnutý strom na ceste/chodníku) neváhajte a kontaktuje nás do správy, poprípade volajte na tiesňovú linku 150, alebo mestskú políciu 159❗️

🚨Naša jednotka je pripravená, chrániť váš majetok a zdravie.🚨

Zdroj: SHMÚ
Foto: Severe Weather Slovakia
... See MoreSee Less

ADRESA

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

Hurbanova 497

90501 Senica

Slovenská Republika

E-mail: dhzsenica@dhzsenica.sk

Tel.č.: +421 907 342 314

IČO: 37837419

DIČ: 2021621107

SOCIÁLNE SIETE

POHOTOVOSŤ

V tiesni volaj

150 alebo 112