AKTUALITY

🚒🔨🧹Dňa 31.1.2021 vykonali členovia DHZ čistenie chodníka a výkladov prevádzok na Hviezdoslavovej ulici pri svetelnej križovatke ... See MoreSee Less

🎄🎅Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021!🎅🎄

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021!
Keďže sa tento rok chýli ku koncu a oslavujeme s rodinami a priateľmi, radi by sme sa Vám chceli poďakovať a zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov. Aj keď nemôžeme spoločne osláviť tieto sviatky, nikdy sme neboli viac spolu ako v roku 2020 z našich domovov. Naučili sme sa žiť s opatreniami a obmedzeniami, ktoré ovplyvnili náš život. Spomalili sme a začali prehodnocovať svoj život a budúcnosť svojich detí. Kvôli pandemickej situácii COVID 19 sme nezorganizovali hasičskú súťaž pre deti ani o pohár primátora mesta pre dospelých, nemohli sme vykonávať tréningy s deťmi z radov mladých hasičov čo nám je veľmi ľúto, nakoľko sme sa nemohli stretávať a taktiež sa nebudeme môcť stretnúť sa na hasičskom ples v roku 2021 aj keď sa na Vás všetkých moc tešíme. Buďme k sebe navzájom milší, pozornejší a láskavejší a svet bude opäť a kúsok krajší.
Posielame Vám srdečné prianie a želáme len to najlepšie do nového roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Ing. Jarmila Barcaj Drinková predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Senici
... See MoreSee Less

🚒Vyhodnotenie súťaže v kreslení a maľovaní🚒

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Senici, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Senici a komisiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila súťaž v kreslení a maľovaní na témy požiarnej ochrany, ktorou hlavná téma bola: „História hasičstva“ a podtémy:
- Požiar čaká na svoju príležitosť
- Vypaľovanie – to nikdy nerob!
- Možné príčiny vzniku požiaru v lese, hasenie požiaru v lese
- Nebezpečie vzniku požiaru pri hre detí so zápalkami v rôznom prostredí
- Spolupráca záchranných zložiek
- Hasiči pri hasení požiaru, pri vykonávaní výcviku, požiarna technika
- Hasiči zasahujúci pri dopravných nehodách a iných živelných udalostiach
- Lesné požiare
- Požiare domácností
Cieľom súťaže pre deti v kreslení s hasičskou tematikou bolo upozorniť deti na nebezpečenstvo vzniku požiaru, naučiť ich, že zápalka v ich rukách je nebezpečná, predstaviť ťažkú prácu hasičov, pomoc pri haváriách, živelných pohromách pomocou rôznej hasičskej techniky.

Do súťaže sa zapojilo celkom 303 detí od predškolákov až po žiakov druhého stupňa základných škôl a základných umeleckých škôl. Deti na svojich obrázkoch stvárnili témy súvisiace s hasičmi. Jedných viac oslovila hasičská technika, iných zaujala ničivá sila plameňov, zásah hasičov pri dopravnej nehode, hasenie pomocou vrtuľníka, a samozrejme nechýbal ani požiar lesa a samozrejme mala zastúpenie aj hlavná téma „História hasičstva“ a podtémy. Preto mala komisia veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala najzaujímavejšie obrázky. Vyhodnotenie súťaže bolo v mesiaci november a ceny kvôli pandémii COVID 19 boli doručené na materské školy, základné a umelecké školy v mesiaci december. Vernisáž prác v tomto roku nebola. Boli ocenené deti v IV. kategóriách.
V I. kategórii – deti do 6 rokov, v II. kategórii- deti od 6-10 rokov, v III. kategórii - nad 10 rokov, IV. kategórii – Základná umelecká škola
ÚzO DPO SR Senica ocenila výtvarné práce vo všetkých kategóriach a v každej udelila po päť cien deťom z okresu Senica.
Komisia prevencie krmiinality a inej protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve a DHZ v Senici ocenilo a ceny udelilo deťom zo Senice:
I. kategória – Laura Marková, Elizabeta Šusterová, Daniel Štofan, Andrea Závodná a Klára Rusová ,
II. kategória – Matej Pleša, Lauren Klenová, Jakub Seemann a Frederika Gálová,
III. kategória – Kristína Žáková, Natália Čomajová, Jelena Lastovičková
IV. kategória – Juraj Šefčík, Hana Oslejová a NatáliaČomajová

OR HaZZ v Senici ocenilo a cenu udelilo deťom z okresu Senica, ktoré kreslili na tému: „História hasičstva“ .

Diplomy a ceny odovzdali ÚzO DPO SR Senica, OR HaZZ v Senici a DHZ v Senici.
Poďakovanie patrí aj sponzorom COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo a IPBOZ, s.r.o.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková – odborný inšpektor OR HaZZ v Senici🖌
... See MoreSee Less

ADRESA

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

Hurbanova 497

90501 Senica

Slovenská Republika

E-mail: dhzsenica@dhzsenica.sk

Tel.č.: +421 907 342 314

IČO: 37837419

DIČ: 2021621107

SOCIÁLNE SIETE

POHOTOVOSŤ

V tiesni volaj

150 alebo 112