• Zloženie nového výboru 12 členov od 9/2021:
 1. Ing. Jarmila Barcaj Drinková – predseda,
 2. Ing. David Jakub – podpredseda, veliteľ
 3. Mgr. Lenka Pukančíková – tajomník
 4. Ing. Mgr. Peter Husár – preventivár
 5. Pavlína Husárová – pokladník
 6. Dušan Gabriel – strojník
 7. Vladimír Macek – referent mládeže
 8. Martina Gabrielová – revízor
 9. Ing. Mgr. Veronika Drinková – člen výboru 
 10. Roman Malárik – člen výboru 
 11. Daniel Hlavička – člen výboru
 12.  Ing. Simona Vajdová – člen výboru

 

 

ADRESA

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici

Hurbanova 497

90501 Senica

Slovenská Republika

E-mail: dhzsenica@dhzsenica.sk

Tel.č.: +421 907 342 314

IČO: 37837419

DIČ: 2021621107

SOCIÁLNE SIETE

POHOTOVOSŤ

V tiesni volaj

150 alebo 112