• Zloženie nového výbor 11 členov od 2/2019:
 1. Ing. Jarmila Barcaj Drinková – predseda,
 2. Ing. Milan Černák – podpredseda, veliteľ
 3. Dominika Štuberová – tajomník, člen výboru
 4. Ing. David Jakub – preventivár
 5. Pavlína Husárová – pokladník
 6. Dušan Gabriel – strojník
 7. Ing. Veronika Drinková – referent mládeže
 8. Mgr. Lenka Pukančíková –člen výboru (tajomník)
 9. Vladimír Hološka – člen výboru (revízor)
 10. Jozef Sloboda – člen výboru (revízor)
 11. Andrej Laho – člen výboru

 

Marcel Hlavanda – Predseda revíznej komisie prizývaný na výbor