V stredu dňa 09.06.2021 sa uskutočnila ukážka Dobrovoľného hasičského zboru v škôlke na Kalinčiakovej ul. Naši členovia porozprávali deťom o práci hasiča, ukázali im ako vyzerá vybavenie vozidla, čo všetko musí mať hasič na sebe oblečene ak ide na zásah. Deti si vyskúšali hasiť oheň pomocou „D“ prúdnice. Nakoniec naši členovia dostali od škôlkarov menšiu úlohu a to, vyslobodenie zaseknutej lopty v korune stromu.