HILTI u nás v DHZ

HILTI u nás v DHZ

Dňa 23.7.2021 k nám zavítala firma HILTI, prebrali sme spolu rôzne témy, jednou z nich bola aj spolupráca. Stretnutie bolo v pokojnom a priateľskom duchu. Ako darček sme dostali upomienkové predmety. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ukážka v škôlke na Kalinčiakovej

Ukážka v škôlke na Kalinčiakovej

V stredu dňa 09.06.2021 sa uskutočnila ukážka Dobrovoľného hasičského zboru v škôlke na Kalinčiakovej ul. Naši členovia porozprávali deťom o práci hasiča, ukázali im ako vyzerá vybavenie vozidla, čo všetko musí mať hasič na sebe oblečene ak ide na zásah. Deti si...
Cvičenie na Kunovskej priehrade

Cvičenie na Kunovskej priehrade

Dňa 06.06.2021 sa uskutočnilo cvičenie na Kunovskej priehrade zamerané na prácu s čerpadlami, protipovodňovými vakmi, vytvorenie hadicových vedení pri plnení vakov. Na ukážku sme mali zapožičané penotvorné zariadenie z programu „D“ na vytvorenie ťažkej a...
Súťaž v kreslení a maľovaní

Súťaž v kreslení a maľovaní

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Senica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Senici,  Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Senici a komisiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri mestskom...