Dňa 19.06.2021 sme sa zúčastnili na okresnej súťaži, ktorá sa konala na ihrisku TJ Podbranč. Súťažili sme v dvoch disciplínach a to: Požiarny útok s vodou a štafetový beh 8x50m. Súťaže sa zúčastnili družstvá žien, mužov a dorastencov. Preboru jednotlivca sa zúčastnila Ing. Mgr. Veronika Drinková a Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Ženy sa po výbornom výkone umiestnili na 2. mieste. Muži na 8. mieste. Všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili srdečne gratulujeme.