V sobotu 2.3. 2019 dobrovoľní hasiči zo Senice pochovali basu, ktorú na poslednej ceste vyprevadili a oplakali fašiangové masky. Sprievod masiek ukončil svoju cestu v Dome kultúry v Senici, kde na nich čakala ťažko chorá basa. Na rozlúčku všetkým prítomným zahrala do tanca hudobná skupina Grafic a potom basa skonala.

Velebný pán farár ju pochovali, tak ako sa patrí. Všetkým zúčastneným a trúchliacim bude za ňou smutno, ale veríme, že príde nová, ktorá po nasledujúcich dňoch pôstu a ticha, prebudí vo všetkých chuť do spevu a tanca.