V pondelok 17. júna 2019 prišli členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica na 3. Základnú školu ukázať žiakom 3.ročníka svoju techniku a vybavenie, k ukážke bol zahrnutý aj program o požiarnej prevencii. Žiaci sa dozvedeli ako postupovať pri nežiaducich situáciách, napríklad keď vznikne požiar, ako správne používať hasiaci prístroj a pod. Celú prednášku a ukážku viedol veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Senici pán Ing. Milan Černák v spolupráci s pánom Hlavandom, pánom Hlavičkom a pani Gabrielovou. Dúfame, že sa žiakom ukážka páčila a že sa aj niečo nové priučili.